haberL haberR
0 facebook twitter googleplus

AÖL'e kayıt yaptırmak için gerekli belgeler neler? AÖL KAYIT TIKLA

Ana Sayfa » Gündem » AÖL'e kayıt yaptırmak için gerekli belgeler neler? AÖL KAYIT TIKLA haberi
20 Eylül 2013 Cuma, 16:01
AÖL öğrencilerinin merakla beklediği gün geldi. AÖL yeni kayıt döenmi başlıyor. Peki AÖL'ye ne zaman kayıt yaptırmalı, AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖL kayıtlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
AÖL'e kayıt yaptırmak için gerekli belgeler neler? AÖL KAYIT TIKLA
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 26 Ağustos -27 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak. AÖL kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin 11 Ekim 2013 tarihine kadar sisteme son girilecek. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 09 Eylül -04 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2013-2014 Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleriyle ilgili bilmeniz gerekenler.

AÖL 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 26 Ağustos -27 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak. AÖL kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin 11 Ekim 2013 tarihine kadar sisteme son girilecek. AÖL 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 09 Eylül -04 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacak.

28 Ekim 2013 tarihinde İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzeltmeler yapılacak.

16 Aralık 2013 tarihinde I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanacak.

2013-2014 AÖL 1.dönem sonu sınavları 21-22 Aralık 2013 tarihinde yapılacak.

AÖL ÖĞRENCİLERİNDEN 5 LİRA MASRAF PARASI ALINIYOR

Bankaların vatandaştan aldığı komisyon ve masraflara her gün yenileri ekleniyor. Açık liselere kayıt yaptıran öğrenciden 5 liralık harç için 5 lira masraf alınıyor. Sadece açık öğretim öğrencisinden yılda 26 milyon lira kazanç sağlıyorlar. Daha önce vatandaştan aldığı kiralık kasa ziyareti ücreti, kredi izleme bedeli, bozuk para sayma ücreti ve öğrenci bursundan alınan masraf gibi ilginç kesintilerle gündeme gelen bankalar dur durak bilmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre açık öğretim lisesinde 2011-2012’de 611 bin olan aktif öğrenci sayısı 2012-2013 yılında 804 bin kişiye çıkmış. Kaydını donduran 63 bin öğrenciyle birlikte toplam 868 bin kişi kayıt parası vermiş. Devam eden kayıtlarla birlikte rakamın bu yıl 1 milyon 100 bine ulaşması bekleniyor. Açıköğretim ortaokul bölümünde eğitim gören 217 bin 947 kişiyle birlikte öğrenci sayısı 1 milyon 317 bini buluyor. Her öğrenci yılda iki kez kayıt yeniliyor. Sadece Halk Eğitim Merkezi için yatırılan 5 lira için iki kez masraf alan bankalar yılda 13 milyon 170 bin lira para kazanıyor. Benzer bir rakam Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Kurumsal Tahsilât Programı için alınıyor. Yani bankalar sadece açık öğretim öğrencilerinden yılda 26 milyon lira kazanıyor.
 
25 lira bölük pörçük

25 TL olan kayıt yenileme bedelinin 20 lirası Ziraat, Vakıf veya Halk Bankası’nın herhangi bir şubesinde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ödeniyor. 5 lira ise Halk Eğitim Merkezi hesabına ödeniyor. Halk Eğitim’in 5 liralık harcı bütün bankalara yatırılabiliyor.

Uyarı yazısı asmıyorlar

Halk Eği­tim Mer­ke­zi kay­nak­la­rı, öğ­ren­ci­ler­den ko­mis­yon ke­sen ban­ka­lar, “Va­tan­da­şa gi­din pa­ra­nı­zı Halk Eği­ti­m’­den is­te­yin di­yor­lar” şeklin­de bil­gi ver­di.  27 Ey­lü­l’­de so­na ere­cek ka­yıt ye­ni­le­me baş­vu­ru­la­rı­nın yo­ğun­laş­tı­ğı dö­nem­de Halk Eği­tim Mer­ke­zi­’nin “AT­M’­le­re ko­mis­yon alın­dı­ğı­na da­ir uya­rı ya­zı­sı ası­n” ta­le­bi dik­ka­te alın­ma­mış.

İbreyi iyice kaçırdılar

Tü­ke­ti­ci­yi Ko­ru­ma Der­ne­ği (TÜ­KO­DER) Baş­ka­nı Şük­ran Eroğ­lu, “İn­san­la­rın sır­tın­dan pa­ra ka­zan­ma­nın ib­re­si­ni ka­çır­dı­lar. Ha­ka­ni­ye­te aykı­rı. İş­let­me gi­der­le­ri­nin yüz­de 65’i­ni va­tan­daş­tan alı­yor­lar. Da­ha ön­ce 65 ka­lem ola­rak bil­di­ği­miz mas­raf çe­şi­di 100’ü bul­du.” de­di. Eroğ­lu, elin­de mak­bu­zu olan va­tan­da­şın kay­ma­kam­lık­lar­da bu­lu­nan ha­kem he­yet­le­ri­ne baş­vur­ma­sı­nı is­te­di.

SINAV SONUÇLARI ŞUBATTA AÇIKLANACAK

03 Şubat 2014 tarihinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internetten yayımlanacak.

03-14 Şubat 2014 tarihinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri yapılacak.

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 16 Şubat 2014′tür.

İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

03-14 Şubat 2014 tarihleri arasında 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

20 Şubat 2014 tarihinde İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması.

31 Mart 2014 tarihinde II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılanacak

2013-2014 SÖL 2.dönem sonu sınavları 5-6 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçları 25 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanacak.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Mayıs-06 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak.

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette 07 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanacak.

2013-2014 AÖL 3.dönem sonu sınavları 12-13 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması ise 18 Ağustos 2014′tür.

S.No Yapılacak İş ve İşlemler Tarihleri

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri.

26 Ağustos -27 Eylül 2013

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi.

11 Ekim 2013

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri.

09 Eylül -04 Ekim 2013

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması.

28 Ekim 2013

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması:

16 Aralık 2013

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

21-22 Aralık 2013

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.

03 Şubat 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri:

03-14 Şubat 2014

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi.

16 Şubat 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 03-14 Şubat 2014

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması.

20 Şubat 2014

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 31 Mart 2014

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

5-6 Nisan 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 25 Mayıs 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri:

26 Mayıs-06 Haziran 2014

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması:

07 Temmuz 2014

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

12-13 Temmuz 2014

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.

18 Ağustos 2014

12-13 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekizden gün almış (11 Temmuz 1997 ve daha önceki doğumlu) silik, donuk ve ya aktif öğrencilerimiz III. Dönem kayıt yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

Etiketler : face, AÖL, , AÖL kayıt