haberL haberR
2 facebook twitter googleplus

Yeterlik sınavı sonuçları burada - Diyanet Yeterlik sınavı 25 Ağustos

17 Eylül 2013 Salı, 18:33
25 Ağustos Diyanet Yeterlilik sınavı sonuçları açıklandı. Diyanet Yeterlilik sınavı sonuçları MEB'in sitesinden açıklandı. Diyanet Yeterlilik sınav sonuçları MEB ile aynı anda bugun.com.tr'de.
Yeterlik sınavı sonuçları burada - Diyanet Yeterlik sınavı 25 Ağustos
MEB 2013 Diyanet Yeterlilik Sınav sonuçlarını açıkladı. 25 Ağustos'da yapılan 2013 Diyanet Yeterlilik Sınav sonuçları açıklandı. 2013 Diyanet Yeterlilik Sınav sonuçları bir tık ötenizde.

 

Diyanet yeterlilik sınavı sonuçları için tıklayın

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği 25 Ağustos tarihinde yapılan Diyanet Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

 

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)25 Ağustos 2013 tarihli Diyanet Yeterlilik Sınavı sonuçlarının ,17 Eylül 2013 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. 25 Ağustos 2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı sonuçları ve geçmiş dönem Diyanet Yeterlilik Sınavı soru-cevapları ile ilgili bağlantılar aşağıdaki linklerde verilmiştir. 2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı sonuçlarını öğrenmek için linke tıklamanız yeterli.
 

25 Ağustos Diyanet Yeterlilik Sınavı sonuçları için tıklayın
 


Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet Yeterlilik Sınavı Sonucuna Göre Başarı Olanlar:
 

1.Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar Diyanet İşleri Başkanlığınca

sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca ilan

edilecek tarihlerde ve sınav merkezinde/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.

3. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'sunun yer

aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında

bulunduracaklardır.

4. Adaylar; sözlü sınav için "sınav giriş belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini

(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

25 Ağustos Diyanet yeterlilik sınav soruları cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. 25 Ağustos 2013 günü saat 10:00 'da başlayan Diyanet yeterlilik sınavına giren adaylar sınav soruları ve cevapları yayınlandı.

Diyanet Yeterlilik Sınavına giren adayların merakla beklediği soru ve cevaplar yayınlandı. Diyanet Yeterlilik Sınavı soru ve cevaplarına ulaşmak aşağıdaki linke tıklayınız.

2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SORULARI-A

2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ SORULARI-B

2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı İMAM HATİP SORULARI-A

2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı İMAM HATİP SORULARI-B

 

A.      SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

      I.        Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

II.  Özel Şartlar
a)    Kur’an Kursu Öğreticiliği için:

1.İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,
2. Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

b) İmam-Hatiplik için:
1. İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,

2.     Erkek olmak,
3.     İmam-hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

c)      Müezzin-Kayyımlık için:
1.       Lise veya dengi okul, imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,

2.     Hafız olmak (İmam hatip lisesi ve üstü dini öğrenim mezunları için bu şart aranmaz.)
3.     Erkek olmak.

4.     Müezzin-kayyım olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
ü   Hali hazırda Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde farklı unvanlarda çalışmakta olup   Kur'an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık unvanlarına geçmek isteyenler için yapılacak olan Kur'an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Giriş Sınavına katılacakların yeterlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

ü    Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmakta olup yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da Sınava katılabileceklerdir.
ü   Daha önce yeterliliği olan ve yeterlik süresi devam edenler istemeleri halinde ilan edilen unvanlardan herhangi birine o unvanın şartlarını taşıması halinde müracaat edebileceklerdir. (Örnek: İmam-Hatiplik yeterliği olan, Müezzin-Kayyımlık yeterliğe başvurabilir).

B.      BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

I.      Başvuru İşlemleri

1.     Yeterlik Sınavına müracaat edecek adaylar öncelikle 35 TL (Otuzbeş TL KDV dâhil) Sınav giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 22/07/2013-05/08/2013 tarihlerinde yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar Sınava müracaat edemeyeceklerdir.
2.     Sınav ücreti anılan bankalardan birine elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla Sınav ücreti ödenmeyecektir.

3.     Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında başka hesaplara Sınav ücreti yatırılmayacaktır.
4.    Adaylar, Sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra  22/07/2013/-05/08/2013   tarihlerinde internet ortamında  www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek   e-başvurularını  bireysel olarak   yapacaklardır.  Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

5.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6.     Sınav başvuru tarihleri içerisinde Sınav ücretini yatırmayan,  e-başvuru   kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

7.     Adaylar, Sınav başvuru tarihleri içerisinde, e-başvuru formuna girmiş oldukları başvuru bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir.  Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.
8.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 05/08/2013 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9.     Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, Sınava girmeyen, Sınava alınmayan ya da Sınavdan çıkarılan adayların Sınav ücret iadesi ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
10.   Sınava başvuranlardan Sınav öncesinde ve Sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

1.    Sınava başvuranlardan Sınav öncesinde ve Sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir “engel durumu”na sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç  05.08.2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen “engel durumu”nun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
II.     Sınav İşlemleri

1.        Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 25/08/2013 pazar günü saat 10.00’da 81 il merkezinde (Aday başvuru sayısı yetersiz olan ildeki adaylar, yakındaki ilde Sınava alınacaktır) yapılacaktır
2.      Adaylar  Sınava giriş belgelerini  12/08/2013  tarihinden itibaren www.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alabileceklerdir.

3.      Adayların Sınava girecekleri okul, salon no, sıra no bilgileri, Sınav saati ile ilgili bilgilerwww.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden   alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.
4.      Adaylar Sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.      Adaylara; yeterlik Sınavında test usulü çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecektir. Her soru 1,25 puandır. Sınav süresi 90 (doksan) dakikadır.
6.      Sınavda başarılı sayılmak için 70 puan almak şarttır.

7.       Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
8.       Adaylar Sınav sonuçlarını, 17/09/2013 tarihinden itibaren  http://www.meb.gov.tr internet adresi  “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden   öğrenebileceklerdir.

III.  Diğer Hususlar
1.   Sınav öncesi ve sonrası işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve Sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

2.   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, Sınav sürecinin her aşamasında Sınava ilişkin hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3.   Adaylar, sadece bir unvan için yeterlik Sınavına müracaatta bulunabileceklerdir.

4.   Yeterlik, hangi unvan için verilmiş ise sadece o unvan için geçerli olacaktır.
5.   İlan edilen Sınav tarihinde Sınava katılmayan adaylar Sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir Sınav hakkı verilmeyecektir.

6.   Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve  www.meb.gov.tr internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
7.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

C.      SINAVA İTİRAZLAR VE ÜCRET İADESİ


I.        Sınav Sorularına ve Uygulamasına İtirazlar

1.       Adaylar Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr  internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığımıza yapacaklardır. Başkanlık, Sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.
2.      İtiraz süreleri içerisinde, adaylar tarafından Sınav uygulamasına ilişkin yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Başkanlıkça YEĞİTEK’e gönderilecektir. YEĞİTEK, Sınav uygulamasına ilişkin itirazların kendisine ulaşmasının ardından 10 gün içerisinde itirazların cevabını  adaya bildirilecektir.

3.       Sınav sorularının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan Sınav sorularına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza  ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
II.      Sınav Uygulaması ve Sonuçlarına İtirazlar

1.       Adaylar Sınav sonucuna ilişkin itirazlarını Sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr  internet adresinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır YEĞİTEK, Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların kendisine ulaşmasının ardından 10 gün içerisinde itirazların cevabını adaya bildirilecektir.
2.       Adaylar, Sınav uygulamasına ve sonuçlarına ilişkin yapacakları itiraz başvurularını, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve Sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu bulunmayan Sınav sonuçlarına ve Sınav uygulamasına ilişkin itiraz dilekçeleri; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan Sınava itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3.       Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddelerde belirtilen usullere aykırı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  III.     Ücret iadesi

1.      Başvurusu/Sınavı geçersiz sayılan, Sınava girmeyen, Sınava alınmayan ya da Sınavdan çıkarılan başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde Sınav ücreti yatırmış olan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple Sınava girememesi durumunda Sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
2.      Ücret iadesi alabilecek adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

D.       SINAV KONULARI
       I.        Kur’an kursu öğreticiliği için;

1.       Kur’an-ı Kerim,
2.       Akaid,

3.       Fıkıh (ibadet konuları),
4.       Siyer ve ahlâk,

     II.        İmam-hatiplik için;
1.    Kur’an-ı Kerim,

2.    Akaid,
3.    Fıkıh (ibadet konuları),

4.    Siyer ve ahlâk,
    III.        Müezzin-kayyımlık için;

1.    Kur’an-ı Kerim,
2.    Akaid,

3.    Fıkıh (ibadet konuları),
Ayrıca;

Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesi “Eğitim Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.